Dịch vụ Mô hình Đặt thù: Chi tiết, Cấu kiện Kiến trúc & Công nghiệp

Những thể loại Mô hình đặc thù như Mô hình mẫu chi tiết Kiến trúc, Mô hình cấu trúc kết cấu…vv, đến các chủng loại mô hình chuyên biệt khác như: Máy bay, Du thuyền, Xe và cả những mô hình lắp ráp thông minh, giải trí, trò chơi….vv.

GMG có đầy đủ nhân lực và công nghệ kỹ thuật, máy móc hiện đại để sản xuất đạt được chất lượng mong muốn.