Giảm giá!
305,000
17,490,000
Giảm giá!
205,000
1,000,000

Máy Xay Sinh Tố

BLENDTEC CHEF 600

15,940,000

Máy Xay Sinh Tố

BLENDTEC EZ 600 (100% New)

15,490,000

Máy Xay Sinh Tố

BLENDTEC PROFESSIONAL 800

30,900,000

Máy Xay Sinh Tố

BLENDTEC Q-SERIES

30,900,000

Máy Xay Sinh Tố

BLENDTEC SPACE SAVER

23,000,000

Máy Xay Sinh Tố

BLENDTEC STEALTH

44,400,000