Máy Pha Cà Phê

BFC Delux 1G/4/EL

79,800,000
68,300,000

Máy Pha Cà Phê

BFC Delux 2G/11/EL

115,800,000
149,000,000
112,600,000

Máy Pha Cà Phê

BFC Galileo 2G/14/EL

168,000,000
128,000,000