NUOVA SIMONELLI APPIA II 2 GROUP

4,000,000

 

  • Chi phí thuê không đến 117.000 VNĐ/ Ngày cho máy Nuova Simonelli Appia II 2 Group.
  • Được mượn bộ dụng cụ phê chế kèm theo trong suốt quá trình thuê.
  • Miễn phí vận chuyển trong 10 km từ vị trí công ty (trung tâm Quận 10)
  • Chi phí cọc chỉ 35.000.000 VNĐ