MÁY PHA CÀ PHÊ TỰ ĐỘNG.

Bán máy pha cà phê tự động.

Máy Pha Cà Phê Gia Đình

Gaggia ANIMA CLASS

33,500,000

Máy Pha Cà Phê Gia Đình

PHILIPS EPS 2124

25,000,000

Máy Pha Cà Phê Gia Đình

PHILIPS EPS 3146

30,000,000

Máy Pha Cà Phê Gia Đình

PHILIPS HDS 8824

20,000,000