MÁY PHA CÀ PHÊ GIA ĐÌNH.

Bán máy pha cà phê gia đình.

Máy Pha Cà Phê Gia Đình

Gaggia ANIMA CLASS

33,500,000

Máy Pha Cà Phê Gia Đình

Gaggia Anima Deluxe

25,300,000

Máy Pha Cà Phê Gia Đình

Gaggia Besan

22,500,000

Máy Pha Cà Phê Gia Đình

Gaggia Carezza Delux

13,900,000

Máy Pha Cà Phê Gia Đình

PHILIPS EPS 2124

25,000,000

Máy Pha Cà Phê Gia Đình

PHILIPS EPS 3146

30,000,000

Máy Pha Cà Phê Gia Đình

PHILIPS HDS 8824

20,000,000

Máy Pha Cà Phê Gia Đình

Saeco Lirika Basic

26,800,000

Máy Pha Cà Phê Gia Đình

Saeco Lirika OTC

33,500,000