MÁY PHA CÀ PHÊ ASTORIA.

Bán máy pha cà phê ASTORIA.

ASTORIA

Astoria Perla

115,800,000
220,000,000
85,000,000
115,000,000
141,500,000
176,600,000

ASTORIA

ASTORIA SAE 2

60,000,000
70,500,000
78,290,000
67,500,000