LA NUOVA ERA CUADRA

31,900,000

  • Máy 1 Group
  • Bơm rung 230V – 110v
  • Chiều cao 37  cm
  • Chiều rộng 36 cm
  • Độ sâu 39 cm
  • Trọng lượng 15 kg
  • Bộ phận gia nhiệt 1200 W (1 GR)