CHO THUÊ MÁY PHA CÀ PHÊ.

Dịch vụ cho thuê máy pha cà phê.

Cho Thuê Máy Cà Phê

ASTORIA PLUS 4U EX COSTA 2 GROUP

4,000,000

Cho Thuê Máy Cà Phê

CASADIO DIECI A2

3,500,000

Cho Thuê Máy Cà Phê

EXPOBAR NEW ELEGANCE 2 GROUP

3,000,000

Cho Thuê Máy Cà Phê

NUOVA SIMONELLI APPIA II 2 GROUP

4,000,000