BÌNH PHA CHEMEX 3 CUPS TAY CẦM BẰNG GỖ

750,000 710,000

  • Thủy tinh chịu nhiệt tốt, dễ dàng chùi rửa
  • Thiết kế cổ điển với tay cầm bằng gỗ không hề thay đổi qua hàng thế kỷ
  • Thể tích 450ml: Sử dụng cho 2-3 người
  • Sử dụng giấy lọc đặc trưng 3 cups
  • Thân bình được chia mức đánh dấu đo lường chuẩn cho pha chế